Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Kim jesteśmy

Nazywamy się 4Apple.pl jesteśmy marką firmy SecIT Patryk Boguszewski. administratorem Twoich danych osobowych. Nasz adres to Batorego 25 05-530 Góra Kalwaria. Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail  sklep@4apple.pl lub telefonicznie w godzinach naszej pracy  nr +48 799 10 80 10.

 1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Jeśli jesteś klientem sklepu internetowego 4Apple.pl, na podstawie uzasadnionego interesu operator sklepu (shoper.pl)  może przetwarzać również dane związane z Twoją aktywnością na stronie sklepu internetowego. Przetwarzanie to obejmuje:

- automatyczny odczyt (w chwili korzystania ze sklepu internetowego) unikalnego numeru instalacyjnego Twojej przeglądarki internetowej i następnie wykorzystywanie go do wysyłania Ci wiadomości typu push (get-signal), przy czym dana ta nie jest łączona przez nas z pozostałymi Twoimi danymi osobowymi,
- instalowanie w Twojej przeglądarce plików cookies, powodujących przez określony czas wyświetlanie się reklam naszego sklepu przy przeglądaniu Internetu za pomocą tej przeglądarki.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanej promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych, a także do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez klientów sklepu internetowego 4Apple.pl  (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz klient.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów:

 1. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
  2. w przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury,
  a niekiedy również:
  3. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
  4. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji.

Przetwarzamy następujące dane osobowe klientów sklepu internetowego:

 1. imię i nazwisko,
  2. firmę przedsiębiorcy,
  3. login,
  4. numer telefonu,
  5. adres email,
  6. adres zamieszkania,
  7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  8. adres, pod który mają zostać wysłane towary,
  9. historia zakupów,
  10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,
  11. w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
  12. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,
  a niekiedy również:
  13. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców:

 1. imię i nazwisko,
  2. dostawy,
  3. numer telefonu.
 2. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem, Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności.

Dane odbiorców również przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

Twoje dane mogą zostać przekazane do podmiotów świadczących dla nas usługi z zakresu wysyłki wiadomości e-mail oraz firmom informatycznym świadczącym usługi na naszą rzecz w zakresie obsługi sklepu internetowego. Ponadto, jeśli będziemy wysyłali do Ciebie wiadomości marketingowe, Twoje dane mogą zostać udostępnione firmom informatycznym lub marketingowym pomagającym nam informować Cię o naszych promocjach i nowych produktach.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Jako nasz klient, klient sklepu internetowego lub odbiorca, proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie konto w sklepie internetowym  4Apple.p), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)
 2. prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)
 3. prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)
 6. prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu pod adresem e-mai: sklep@4apple.pl  lub telefonicznie pod nr: +48 799 10 80 10.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną przy pomocy formularza skargi.

Możesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Jeśli jesteś naszym klientem lub klientem sklepu internetowego, zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe naszych klientów oraz klientów sklepu internetowego pozyskujemy od nich samych.

Prowadzimy jednak również sprzedaż za pośrednictwem serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak np. Allegro. Gdy kupujesz od nas za pośrednictwem takich serwisów, wszystkie dane dotyczące tego zakupu otrzymujemy od nich (serwis zakupowy jest administratorem danych).

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie dokonujemy profilowania danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO.

 

Wyjaśnienie stosowanych mechanizmów na stronie:

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
SecIT  używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl